Maalehe kartuliraamat

Maalehe kartuliraamat

139310146
486.05 руб.
Добавить в корзину
Описание

Kartulil oli ja on kindel koht eestlaste toidulaual. Kartulit kasvatavad meie oludes potipollumehed ja vaikeaednikud, aga ka suurtootjad. Kahtlemata on neil koigil asjast oma arusaam ja valjakujunenud viljelusvotted. Raamat puuab anda nou ja napunaiteid, kuidas tulemuslikult kartulit kasvatada ja tarbijate soovidele vastu tulla. Jagatakse juhiseid neile kasvatajaile, kelle jaoks on sobiva sordi ja edukate kasvatusvotete leidmine keeruline. Meie kliimatingimustes kipub kasvuperiood jaama vajalikust luhemaks, seega on mugulasaagi parema kvaliteedi eesmargil otstarbekas rakendada agrotehnilisi votteid kasvuperioodi taielikumaks arakasutamiseks. Seesugusteks voteteks on naiteks eelidandamine, lehemadaniku torje, lehekaudne vaetamine ja oigeaegne koristamine. Raamatust leiate soovitused, kuidas koiki neid votteid tulemuslikult kasutada. 1971. aastast Sakus Eesti Maaviljeluse Instituudis teadurina tootava Luule Tartlani pohiliseks uurimisvaldkonnaks on kartuli kvaliteet ja agrotehnilised votted.

Только для чтения в приложении Литрес "Читай!".