С?рт?мд?р. Ырлар

С?рт?мд?р. Ырлар

140292656
60 руб.
Добавить в корзину
Описание

Артыбызга кылчайганда жашообуз эсте калган айрым к?р?н?шт?рд?н, к?з ирмемдерден турганын байкайбыз. Алар чогулуп келип кыл калемдин майда-майда с?рт?мд?р?н?н жаралгандай жашообуздун полотносун т?з?т. Бул китепте мен 30 жылдык жашоомдогу ошондой мага кымбат с?рт?мд?р менен б?л?ш?п жатам.