Polski Ubior do 1864 roku

Polski Ubior do 1864 roku

24718370
Добавить в корзину
Описание
Magdalena Bartkiewicz studiowala w latach szescdziesiatych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznanskiego, gdzie pod kierunkiem Prof. dr. Jerzego Topolskiego uzyskala magisterium, a nastepnie doktorat za rozprawe "Konsumpcja luksusowa rnieszczanstwa polskiego w XVI i XVII wieku". Po ukonczeniu studi6w pracowala w Liceum Og61noksztalcacym w Lubinie jako nauczycielka historii, wsp6lpracujac jednoczesnie ze swoj macierzysta uczelni. Od roku 1973 jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Spolecznych Politechniki Wroclawskiej. Prowadzi wyklady ze studentami z zakresu filozofii i metodologii nauk empirycznych. Specjalizuje si? w historii kultury materialnej i historii gospodarczej, stopniowo przenoszac swe zainteresowania na pole teoretycznych rozwazan metodologicznych tych nauk. W 1974 roku wydala interesujc publikacj pt. "Odziez i wnetrza dom6w mieszczanskich w Polsce w drugiej polowie XVI i w XVII wieku". Wsr6d szeregu artykulow poswieconych tej problematyce na szozeg6lne zainteresowanie zasluguja. „Uwagi о mieszczanskiej konsumpcji luksusowej w Polsce XVI—XVII w." wydane po francusku: "Remarques sur la consummation d'articles de luxe en Pologne au cours des XVI et XVII siecles".