Den Delade Staden? Boendesegregation I Malmo Och Lubeck (Swedish Edition)

Den Delade Staden? Boendesegregation I Malmo Och Lubeck (Swedish Edition)

25865516
Добавить в корзину
Описание
Scholarly Research Paper from the year 2006 in the subject Geography / Earth Science - Demographics, Urban Management, Planning, grade: High Pass, Lund University (Institut fur Kulturgeographie und Wirtschaftsgeographie), 20 entries in the bibliography, language: Swedish, abstract: Denna uppsats handlar om boendesegregation i europeiska medelstora stader. Den ar en komparativ fallstudie mellan tva sadana stader. Staderna jag har valt for mitt arbete ar Malmo i Sverige och Lubeck i Tyskland. De tva staderna uppvisar flera likheter bade vad galler storlek och i viss man aven utveckling. Det finns dock aven stora skillnader mellan Malmo och Lubeck vilka jag kommer att beskriva och analysera i mitt arbete. Jag har valt detta tema pa grund av att jag ar mycket intresserad av socialgeografin. Att jag valde just Lubeck och Malmo berodde pa att jag ar uppvaxt i narheten av Lubeck och har bra kannedom om staden. Malmo valde jag, eftersom jag tycker det ar en utmarkt stad att analysera, nar det galler boendesegregation. Dessutom tror jag att bada stader liknar varandra. Mitt syfte med uppsatsen ar att reda ut om problemet boendesegregation finns i tva europeiska medelstora stader och hur dessa fenomen i sadana fall yttrar sig i de tva staderna, det vill saga vilken form av boendesegregation det handlar om och i vilka omraden dessa problem finns.