Книги
  • @
  • «»{}∼
Kan innovasjon planleggast?: Ein studie av vilkar for innovasjon

Kan innovasjon planleggast?: Ein studie av vilkar for innovasjon

4776007
Добавить в корзину
Описание
Med boka Kan innovasjon planleggast? undersoker forfattaren kva som skal til for a lukkast med innovasjon i organisasjonar. Studien tek utgangspunkt i politiske malsettingar om meir innovasjon og sokjer a vise kva som ma til for a na innovasjonsmala. Seks sma og mellomstore bedrifter (SMB) som deltar i Innovasjon Norge sitt pilotprogram iVEL gjennom Vekst, Endring og L?ring ? vert analysert ved hjelp av forskingsbasert kunnskap. Siktemalet er a forsta korleis organisatoriske strukturar fremmar og hemmar innovasjon. Eit viktig funn er at innovasjon vanskeleg kan planleggast, men at ein likevel kjenner til konkrete matar a organisere pa som vil auke sjansen for vellukka innovasjon. Boka er lagt opp med korte og lettleste kapittel. Tema for kapitla er korleis ein kan lukkast med innovasjon, forskingsmetode, den politiske interessa for innovasjon og korleis denne gir seg utslag i konkrete offentlege verkemidlar for innovasjon, innovasjonscase, analyse og ei rikhaldig litteraturliste. Kvart kapittel vil gi lesaren god oversikt over det aktuelle temaet. Kapitla kan godt lesast enkeltvis.